00:00
00:01

Sepeli Maria Beltran de Grau

381

Presentació per Daniel Giralt-Miracle, Església Baptista de Gràcia.

Predicació per David Barceló, Iglesia Evangélica de la Gracia, Barcelona.

Paraules i pregària per José de Segovia, Iglesia Cristiana Reformada de Madrid.

Sermon ID 108121141386
Duration 43:09
Date Dec 15, 2012
Category Funeral Service
Bible Text John 11
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight