Mt. Zion Baptist Missions Philippines

ID mzbmp Code# 12318

Ang Mt. Zion Baptist Missions Philippines ay namamahagi ng ebanghelyo, nagtuturo ng mga alagad ni Cristo, at nagtatayo ng mga simbahang Baptist.

Iniimbitahan namin po kayo na sumali sa aming pagsamba sa Panginoong Jesu-Cristo, at ang panalangin namin ay malaman ninyo ang biyaya ng Panginoon habang tayo ay sumasamba at nagaaral ng kanyang salita.

Recent Sermons
Service Times

Sunday School (Children's class) 9:00 AM
Sunday School (Teens and Adults) 10:00 AM
Sunday AM Service 11:00 AM
Sunday PM Service 1:00 PM
Wed. Night Prayer Meeting & Bible Study 7:00 PM

Physical Address
Mt. Zion Baptist Missions Philippines Melrose Compound, Unit #19 6 Gen. Luna Street Tuktukan, Taguig City, 1637, NCR, Philippines