Kristuskirken

Vi er en gruppe kristne i og omkring Viborg, der er sluttet sammen i pagt for at tilbede og tjene Herren som en lokal menighed. Vi er en evangelisk kirke, som elsker evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus. Vi er også en reformert baptistkirke, hvilket betyder at vi tilslutter sig 1689 bekendelsen som et trofast udtryk for bibelens lære.

Nogle kendetegn:

 • Vi prædiker evangeliets frie invitation til enhver synder.
 • Vi holder fast ved nådes-doktrinerne (ofte opsummeret i "Calvinismens fem punkter")
 • Vi prøver at tilbede Gud på en ærbødig måde og i overensstemmelse med Bibelens forordninger.
 • Vi søger at hengive hele vore liv til Gud og tror, at enhver troende bør arbejde for Herren.
 • Vi søger at være indviet til Herren og adskilt fra falsk lære og fra verdslighed.
 • Vi tror, at bøn er utrolig vigtigt for os som menighed, og at Gud svarer vore bønner.

English version:
We are a group of Christians in and around Viborg, who have covenanted together to serve the Lord as a local congregation. We are an evangelical church, who loves the gospel of God's grace in Christ Jesus. We are also a reformed baptist Church, which means that we subscribe to the 1689 Confession of Faith as a faithful statement of the Bible's teachings.

Some distinctives:

 • We preach the free offer of the gospel to every sinner.
 • We teach the doctrines of grace (often summarized in the “five points of Calvinism”).
 • We try to worship God in a reverent way and according to what the Bible commands.
 • We aim to devote our whole lives to God and believe that every believer should work for the Lord.
 • We aim to be consecrated to the Lord and separate from false teaching and from worldliness.
 • We believe that prayer is very important for us as a church and that God answers our prayers.
Speakers
Contact Information
Physical Address

Kristuskirken c/o Borgerhuset Stationen Ll. Sct Hans Gade 7 8800 Viborg, Denmark

Mailing Address

Østerled 49A 8840 Rødkærsbro,Denmark

Basic Information
Reformed Baptist
Church
273
May 8, 2018
Listen Line
(712) 432-3410
Service Times

Gudstjeneste kl. 10
Søndagsskole for børn kl. 13
Søndags-bedemøde kl. 13

Service 10 AM
Sunday School for children 1 PM
Sunday Prayer Meeting 1 PM