Czech Free Presbyterian Mission

ID cz Code# 35696

Fundamentální v doktrínách, věřící v Boží autoritu Bible, její verbální inspiraci a veliké doktríny milosti, které obsahuje. Písmo jediné je absolutní autoritou v záležitostech víry a praxe. Jako církev jsme separatističtí v praxi, věřící a praktikující doktrínu biblického separatismu. V souladu s tímto Svobodná presbyterní církev nemá žádnou asociaci (svaz, sdružení) s Ekumenickým nebo s Charismatickým hnutím, ani společenství s jakoukoliv církví, která opustila fundamentální doktríny Slova Božího.

Recent Sermons
Service Times

Neděle, vždy od 17h

Physical Address
Masarykova 454/22 ​460 01 Liberec I-Staré Město Bohoslužby: Neděle, vždy od 17h